Rafał Iwański – Opieka długoterminowa nad osobami starszymi

Rafał Iwański, Opieka długoterminowa nad osobami starszymi, Warszawa: CeDeWu, 2016.

W monografii scharakteryzowano obecny system opieki nad osobami starszymi oraz opisano różne ujęcia starości i procesów starzenia w perspektywie:

  • ekonomicznej,
  • społecznej,
  • psychologicznej,
  • medycznej,
  • prawno-socjalnej.

Książka przeznaczona jest dla wykładowców i studentów, którzy stykają się z problematyką starzenia się populacji na kierunkach związanych z polityką społeczną, pracą socjalną oraz nauk o zdrowiu. Pracowników sektora pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz dla osób odpowiedzialnych za kreowanie i wdrażanie polityki społecznej wobec niesamodzielnych seniorów.