Zakończenie roku akademickiego 2017/2018 na SHUS

W ramach Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora już od 4 lat osoby w wieku 60 i więcej lat mają możliwość uczestnictwa w odbywających się co dwa tygodnie w Auli Uniwersyteckiej wykładach ale również w wielu warsztatach i kursach. 23 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2017/2018. Więcej informacji na oficjalnie stronie SHUS www.shus.whus.pl

Koordynatorem SHUS jest Pani Prof. dr hab. Barbara Kromolicka, w skład zespołu wolontariuszy wchodzą m.in. pracownicy Katedry Pedagogiki Społecznej: dr Ilona Kość i dr Rafał Iwański.

KOŁO NAUKOWE WOLONTARIATU STUDENCKIEGO

KOŁO NAUKOWE WOLONTARIATU STUDENCKIEGO

Jesteśmy studentami, którzy swój czas poświęcają innym

Działając rozwijamy swoje zainteresowania i zdobywamy doświadczenie

Opiekunem naukowym Koła Wolontariatu jest Pani prof. dr hab. Barbara Kromolicka

TROCHĘ HISTORII…

Koło Wolontariatu Studenckiego powstało w 1998 roku z inicjatywy studentów Pedagogiki. Tym samym jest jednym z najdłużej działających kół naukowych na Uniwersytecie Szczecińskim.

O początkach i kolejnych latach działalności Profesor Barbara Kromolicka pisze:

„(…) W początkach swej działalności koło postanowiło zorganizować pomoc dzieciom tworzac świetlicę środowiskową w jednej z dzielnic Szczecina. Świetlica funkcjonowała przez sześć dni w tygodniu od godziny 15.00-19.00. Program pracy zawierał: pomoc w odrabianiu lekcji – wyrównywanie braków w tym zakresie, posiłek oraz zorganizowane gry i zabawy. Pierwsi, chętni wolontariusze, głównie studenci pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej (w liczbie 30 osób) podzieleni byli na dwie grupy działania. Jedna grupa pełniła dyżury, pracując z dziećmi, druga, (mniejsza grupa) zajmowała się pozyskiwaniem sponsorów dla idei świetlicy w środowisku jej funkcjonowania. W efekcie pracy tej grupy można było wyposażyć lokal świetlicy w niezbędny sprzęt i pomoce, a także, co bardzo ważne, zorganizować dzieciom skromny posiłek.”

(Źródło: B. Kromolicka, Czyniący dobro- Działalność Koła Wolontariatu Studenckiego przy Instytucie Pedagogiki w Szczecinie, [w] „Pedagogika Społeczna” nr 2, Warszawa 2001, s. 69-70)

Jednym z głównych zadań, jakie postawili sobie członkowie koło, jest promowanie idei wolontariatu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

JAK DZIAŁAMY?

  • Wspieramy świetlice środowiskowe – Skolwin, Śródmieście
  • Tworzymy bazę wolontariatu – stajemy się pośrednikami między gotowymi do pracy wolontariuszami a osobami potrzebującymi pomocy
  • Angażujemy się w wydarzenia lokalne typu festyny i pikniki
  • Organizujemy warsztaty wzbogacające pracę wolontariusza
  • Promujemy ideę wolontariatu

KONTAKT

knwolonatriat@whus.pl

Jeżeli zastanawiacie się nad wolontariatem, macie pytania, wątpliwości, chcecie dowiedzieć się więcej przyłączcie się do nas. Zorganizujemy warsztat, który dotyczy podstawowej wiedzy o wolontariacie, pozwala zastanowić się nad jego ideą i problemami, podzielić wiedzą, doświadczeniem, podyskutować.

Pomagamy w wyborze miejsca i formy wolontariatu. W czasie trwania pracy jesteśmy obok. Poza wsparciem innych wolontariuszy można liczyć na kolejne warsztaty i szkolenia, które pozwolą na rozwój i doskonalenie pracy wolontariusza.

Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Konteksty efektywności…” w Gnieźnie.

Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Konteksty efektywności…” w Gnieźnie.

W dniach 14- 15 maja studenci Koła Naukowego Resocjalizacji wraz ze swoim opiekunem dr Hubertem Kupcem wzięli czynny udział w VI Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Konteksty efektywności…” Kapitał i deficyt pedagogiki wsparcia społecznego. Od wykluczenia do integracji – w Gnieźnie. Swoje wystąpienia zaprezentowali dr Hubert Kupiec, Karina Wierzbicka, Iga Dyszyńska i Monika Zięciak. Bardzo inspirujący okazał się także udział w warsztatach metodycznych przygotowanych przez organizatorów GSW Milenium.

Ogromne podziękowania kierujemy w stronę grona naukowego Instytutu Pedagogiki- dr Pawła Popka, dr Rafała Iwańskiego oraz dr Anety Jarzębińskiej za dzielenie się z Nami swoimi refleksjami i doświadczeniem podczas konferencji. Dziękujemy za dodanie Nam otuchy i przemiłe towarzystwo!

TRENING KOMPETENCJI MIĘDZYKULTUROWYCH

TRENING KOMPETENCJI MIĘDZYKULTUROWYCH

TERMIN: 26-27 MAJA
MIEJSCE: Instytut Pedagogiki US, sala 203
CZAS TRWANIA: godz. 9.00- 14.00
OPIS WARSZTATÓW: http://www.miedzyinnymi.org.pl/dla-uc…/koncepcja-warsztatow/
DLACZEGO WARTO WZIĄĆ W NICH UDZIAŁ:
– Uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia z kompetencji międzykulturowych, co stanowi atut przy poszukiwaniu praktyk lub pracy.
– Warsztaty będą prowadzone doświadczone trenerki z organizacji „Między Innymi”, mające szerokie doświadczenie w pracy z cudzoziemcami w Polsce i za granicą ( m.in. w podczas projektów humanitarnych w Afryce), współpracujące z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP,
-Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne,
– Jest to ciekawa forma zdobywania wiedzy. Uczestniczki warsztatów z ubiegłych lat pisały o tym doświadczeniu następująco:
Trening Prowadzony był przez wysokiej klasy specjalistki mające doświadczenie w pracy z obcokrajowcami zarówno w Polsce jak i za granicą. Uczestnictwo w warsztatach to niesamowite doświadczenie edukacyjne. Zamiast siedzenia w ławkach i słuchania wykładowcy, miałyśmy możliwość uczestniczenia w interaktywnych zajęciach, bazujących na metodach pracy wykorzystywanych w edukacji poza — formalnej. Taki typ uczenia pozwolił nam w pełni uczestniczyć w zajęciach, być aktywnymi, uczyć się przez doświadczenia, móc od razu zastosować nowo zdobywane kompetencje i konkretne umiejętności. Metodami wykorzystanymi podczas warsztatów były: dyskusje, uczestnictwo w grach symulacyjnych, praca w małych grupach, interaktywne mini-prezentacje, odgrywanie ról, analiza studiów przypadków oraz fragmentów filmów Źródło:
http://pracasocjalna2.blog.pl/dzialania-studentow/
ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W WARSZTATACH NALEŻY PRZESŁAĆ DO DNIA 13.05.2017 ( piątek) na maila: linka.anna@gmail.com

IV Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej

IV Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej

IV Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej odbył się w dniach 16 – 22 kwietnia 2018 r. Pracownicy Katedry Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego wraz ze studentami Pracy socjalnej po raz trzeci przyłączyli się do wydarzenia organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej. Tegoroczny Tydzień przebiegał pod hasłem „W stronę człowieka” i to hasło towarzyszyło Nam w trakcie podejmowanych aktywności, a działo się naprawdę wiele. 

Rozpoczęliśmy warsztatami pod hasłem „Social Life”, w których wzięli udział studenci I roku Pedagogiki Specjalnej. „Socjal Life”, czyli pokoje pracy socjalnej, to pięć niezależnych pomieszczeń, w których poruszane były zagadnienia z obszaru pracy socjalnej: starość, uchodźctwo, narkomania, bezdomność, niepełnosprawność.

We wtorek w Instytucie Pedagogiki gościli pracownicy socjalni, którzy poprowadzili dla studentów warsztaty: „Stop przemocy, czyli o trudnej pracy z rodzinami dotkniętymi problemem przemocy wewnątrzrodzinnej” oraz „Asystentura rodziny – różne ma imię, czyli o wielorakości ról asystenta rodziny w systemie pomocy rodzinie i dziecku.” Tego dnia odbyły się też warsztaty „SOS dla Rodziny” prowadzone przez terapeutę oraz kurs pierwszej pomocy zrealizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną. Studenci licznie uczestniczyli w tych wydarzeniach, a nie bez znaczenia był z pewnością fakt, iż zostały one poprowadzone przez praktyków. Przez cały dzień można też było nabyć wytwory i prace studentów, uczniów i przedszkolaków na specjalnie zorganizowanym kiermaszu, z którego całkowity dochód został przeznaczony na rzecz Domu Samotnych Matek i Dzieci w Policach.

Środa to kolejny dzień, w którym „królowały” warsztaty prowadzone przez praktyków: „Relacja w resocjalizacji”, „Porozumiewanie bez przemocy” oraz „Ku/dla i przez człowieka, czyli sztuka efektywnego pomagania” – których dodatkową wartością było to, iż odbyły się one w Specjalistyczno-Opiekuńczej Placówce Wsparcia Dziennego Caritas przy Zgromadzeniu Sióstr Uczennic Krzyża „Nasza Pasterzówka”.

W czwartek odbyła się niezwykle zacięta rywalizacja pomiędzy nauczycielami akademickimi i studentami pracy socjalnej, którzy już po raz drugi zmierzyli się w trakcie „Empowergame”, czyli potyczkach akademickich z przymrużeniem oka. Wynik końcowy był korzystny dla nauczycieli, ale wysunęli się na prowadzenie dopiero w ostatniej, strategicznie przeprowadzonej, konkurencji. Po południu w Areszcie Śledczym w Szczecinie odbyło się „Święto Wiosny”, zorganizowane dla pozbawionych wolności i ich rodzin, którego głównym celem było podtrzymywanie więzi z bliskimi.

Piątek to kolejne warsztaty z pracownikami socjalnymi „Fenomen projektu socjalnego, czyli aktywna droga modernizacji biegu życia człowieka” zorganizowane dla studentów oraz „SocjalExpress” – gra miejska. Do gry zostali zaproszeni uczniowie II klasy Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Szczecinie. Celem gry miejskiej, która odbyła się na ulicach Szczecina, było oczywiście przybliżenie zagadnień z zakresu pracy socjalnej. Uczniowie w trakcie jej trwania musieli zlokalizować na terenie miasta kilka „stacji”, w których mieli do wykonania określone zadania.

A zatem „działo się, oj działo” i „ja tam byłem …” Na kolejny, intensywny z całą pewnością, Tydzień Pracy Socjalnej zapraszamy już za rok .

Centrum Młodzieżowe PRZYSTAŃ

Centrum Młodzieżowe PRZYSTAŃ

Doktorantki z Katedry Pedagogiki Społecznej  Uniwersytetu Szczecińskiego, mgr Barbara Chojnacka oraz mgr Monika Zięciak założyły Fundacje „Akcja Serducho”. Celem nowej inicjatywy jest wspieranie w rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, środowisk zagrożonych wykluczeniem i patologią społeczną miasta Szczecin.

„Pragniemy wspierać młodzież w rozwoju ich zainteresowań, talentów oferując szeroką gamę zajęć twórczych ale także chciałybyśmy towarzyszyć im w zmaganiach związanych z realizacją obowiązku szkolnego. Planujemy pokazać Naszym podopiecznym jak najwięcej wartościowych form spędzania czasu wolnego i angażować przy tym ich rodziny. Ważnym celem są też dla Nas działania profilaktyczne, dlatego już od kwietnia ruszamy z cyklem warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych” B. Chojnacka, M Zięciak.

Działamy w Centrum Młodzieżowym PRZYSTAŃ ul. Jana Pawła II 27

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy tak jak my pragną nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Każda pomoc jest dla Nas bardzo cenna.

Zachęcamy też do śledzenia Naszych działań na stronie Facebook:

https://web.facebook.com/Akcja-Serducho-1615710775391633/

Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego

Jak byśmy mogli zapomnieć, że dzisiaj obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego? Nigdy!
Wszystkiego najlepszego wszystkim Pracownikom Socjalnym, wytrwałości, cierpliwości, pogody ducha i satysfakcji z wykonywanej pracy.
Pamiętajcie, że to WY zmieniacie ten świat na lepsze!
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku przygotowanego przez członków Naszego Koła, który został wczoraj wyświetlony podczas Uroczystych Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego, zorganizowanej przez Prezydenta Miasta Szczecin.