Katedra Pedagogiki Społecznej,
Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego,
ul. Ogińskiego 16-17, 71-431 Szczecin
email: spoleczna@whus.pl