Kategoria: Publikacje

Kompetencja międzykulturowa pracowników służb społecznych – książka dr Anny Linki

Kompetencja międzykulturowa pracowników służb społecznych – książka dr Anny Linki

Z recenzji wydawniczej Prof. Mirosława Sobeckiego – „Przedstawiona do zaopiniowania praca jest znakomitym przykładem konsekwentnej i owocnej realizacji ambitnego przedsięwzięcia badawczego. Całą książkę czyta się z przyjemnością. Dotyczy to zarówno erudycyjnej części teoretycznej, w której przekonywująco i wyczerpująco Autorka prezentuje tło prowadzonych badań, jak też samej prezentacji wyników badań (…). Anna Linka po przywołaniu różnych […]

The Relationship Between Personality Traits and Coping Styles Among First-Time and Recurrent Prisoners in Poland

The Relationship Between Personality Traits and Coping Styles Among First-Time and Recurrent Prisoners in Poland

W dniu 14 stycznia 2020 ukazał się artykuł w czasopiśmie Frontiers in Psychology autorstwa dr Magdaleny Leszko z Instytutu Psychologi US oraz pracowników Katedry Pedagogiki Społecznej dr Anety Jarzębińskiej i dr Rafała Iwańskiego pt. The Relationship Between Personality Traits and Coping Styles Among First-Time and Recurrent Prisoners in Poland.

Tożsamość nieletnich a motywacja do zmiany – książka dra Huberta Kupca

Celem przygotowanej monografii jest diagnoza i analiza zależności pomiędzy stopniem rozwoju tożsamości dewiacyjnej nieletnich a poziomem ich motywacji do jej zmiany przez samodoskonalenie. Starano się przy tym, aby wnioski wynikające zarówno z analizy literatury przedmiotu, jak i przeprowadzonych badań służyły wzbogaceniu refleksji o znaczeniu obu zjawisk i występujących między nimi zależności, która byłaby przydatna w […]

Opieka paliatywna i hospicyjna w ujęciu społecznym i ekonomicznym

Kolejna ważna publikacja w Katedrze Pedagogiki Społecznej! 📚 „Opieka paliatywna i hospicyjna w ujęciu społecznym i ekonomicznym” autorstwa dra Rafała Iwańskiego, dr Edyty Sielickiej oraz dr Anety Jarzębińskiej. Mądra opieka nad pacjentem umierającym to taka, w której dba się o jakość i pełnię jego życia aż po kres. To opieka, której formę dobiera się w sposób […]