Kategoria: Aktualności

V  Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego

KOMITET ORGANIZACYJNY

Katedra Pedagogiki Społecznej
Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej „Empowerment”

PARTNERZY

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
Komenda Miejskiej Policji w Szczecinie, Schronisko dla Nieletnich w Szczecinie,
Koło Naukowe Pedagogów Opiekuńczych „Przyjaciele”, Koło Naukowe Młodych Pedagogów „Spolegliwi”,
Klub Studencki „Pralnia”

Program:

Poniedziałek – 8 kwietnia 2019 rok

godz. 10.00-11.45

Instytut Pedagogiki, sala 119

Warsztat „Wielowymiarowość problemów rodziny we współczesnej pracy socjalnej”
– mgr Alicja Szmeterowicz

Celem warsztatu jest wskazanie jak różnorodne problemy współczesnych rodzin są rozwiązywane oraz jak w tym procesie uczestniczą rodziny. Szczególnie ważne są metody aktywizujące, które mają doprowadzić rodzinę do samodzielności życiowej.

Wtorek – 9 kwietnia 2019 rok

godz. 13.00-15.00

Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPR w Szczecinie

Wizyta w  OIK MOPR – Kierownik Małgorzata Grochocka

Interwencja kryzysowa w systemie wsparcia  jednostki w kryzysie. Celem warsztatu jest zapoznanie studentów
z obszarem zadań i funkcji Ośrodka Interwencji  Kryzysowej wobec jednostki przeżywającej kryzys
w różnorodnym wymiarze.

9 kwietnia  2019 rok

godz.13.00-14.30

Instytut Pedagogiki, sala 203

Warsztaty z samoobrony dla studentów pracy socjalnej

Komenda Miejskiej Policji w Szczecinie

Środa – 10 kwietnia 2019 rok

Godz. 12.00 – 13.30.

Wykład „Pracownik socjalny – potrzebny od zaraz!” – dr Katarzyna Seredyńska

10 kwietnia 2019 rok

Godz.12.00-13.30

Instytut Pedagogiki, sala 203

Warsztaty „Interwencja kryzysowa. Niebieska Karta”

Warsztaty przeprowadzi pracownik Wydziału Spraw Społecznych UM Szczecin, członek zespołu interdyscyplinarnego do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

godz. 15.10-18.20

Wydział Humanistyczny, sala 108

Warsztaty „Oblicza pracy socjalnej”

Warsztaty dla studentów I roku Pedagogiki Specjalnej przygotowane i prowadzone przez studentów III roku Pracy Socjalnej

Czwartek – 11 kwietnia 2019 rok
godz. 9.00-12.00

Instytut Pedagogiki

Kiermasz wytworów i prac przedszkolaków, uczniów, seniorów, studentów.

Koło Naukowe Pedagogów Opiekuńczych „Przyjaciele” oraz Koło Naukowe Młodych Pedagogów „Spolegliwi”

11 kwietnia 2019 rok

Godz.11.30-13.00

Instytut Pedagogiki, sala 203

EmpowerGAME  

Konkurs wiedzy o pracy socjalnej- nauczyciele akademiccy kontra studenci pracy socjalnej

Koło Naukowe  Studentów Pracy Socjalnej „Empowerment”

11 kwietnia 2019 rok

godz.21.00

Klub Studencki Pralnia

Instytutowe Party. Impreza integracyjna dla nauczycieli akademickich i studentów

Piątek – 12 kwietnia 2019 rok

godz.8.30-12.00

Schronisko dla Nieletnich, ul. Modra 11

Warsztaty „Praca wychowawczo- socjalna z nieletnimi osadzonymi w Schronisku dla Nieletnich
i ich rodzinami- szansą na ich readaptację społeczną” – dyrektor Schroniska dla Nieletnich
dr Paweł Radziszewicz

Celem warsztatu jest pokazanie spectrum pracy wychowawczo- socjalnej z nieletnimi osadzonymi w Schronisku dla Nieletnich oraz ich rodzinami, aby stworzyć możliwości powrotu nieletnich do normalnego życia.

Seminarium i warsztaty szkoleniowe dla pracowników socjalnych i organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia osób zależnych i ich opiekunów.

Seminarium i warsztaty szkoleniowe dla pracowników socjalnych i organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia osób zależnych i ich opiekunów.

W dniu 29 października 2018 pracownicy Katedry Pedagogiki Społecznej wzięli udział w seminarium i warsztatach szkoleniowych dla pracowników socjalnych i organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia osób zależnych i ich opiekunów.

Program szkolenia i warsztatów:

  1. Zabezpieczenie socjalne osób niesamodzielnych i ich opiekunów – dr Ilona Kość
  2. Polityka społeczna gmin w zakresie wsparcia osób zależnych i ich opiekunów – dr Rafał Iwański
  3. Wolontariat jako jedna z form wsparcia opiekunów nieformalnych – dr Edyta Sielicka
  4. System zabezpieczania potrzeb niesamodzielnych osób starszych – stan obecny i perspektywa do 2050 roku – dr Aleksandra Sander
  • Elementy opieki nad osobą niesamodzielną – Przemysław Budziński
  • Wsparcie emocjonalne i psychiczne opiekunów nieprofesjonalnych w zakresie opieki u kresu życia – dr Edyta Sielicka
  • Starość też mnie to czeka – zajęcia z symulatorem starości – Klaudia Piotrowska

Opieka paliatywna i hospicyjna w ujęciu społecznym i ekonomicznym

Kolejna ważna publikacja w Katedrze Pedagogiki Społecznej! 📚
„Opieka paliatywna i hospicyjna w ujęciu społecznym i ekonomicznym” autorstwa dra Rafała Iwańskiego, dr Edyty Sielickiej oraz dr Anety Jarzębińskiej.

Mądra opieka nad pacjentem umierającym to taka, w której dba się o jakość i pełnię jego życia aż po kres. To opieka, której formę dobiera się w sposób świadomy i planowy, uwzględniając postęp choroby, zmiany w środowisku opiekuńczym oraz potrzeby medyczne i pozamedyczne chorego. W monografii zawarte zostały informacje i analizy dotyczące szerokiego spektrum opieki nad pacjentem umierającym i członkami jego najbliższej rodziny w ujęciu społecznym i ekonomicznym w następujących formach:

• poradni medycy paliatywnej,
• hospicjum perinatalnego,
• hospicjum domowego dla dzieci,
• hospicjum domowego dla dorosłych,
• hospicjum stacjonarnego/oddziału medycyny paliatywnej.

W opracowaniu przedstawiono system organizacji i finansowania świadczeń zarówno ze środków publicznych, jak i prywatnych. Poruszone zostały kwestie związane z edukacją tanatologiczną i wolontariatem w instytucjach opiekuńczych.

Książka przeznaczona jest dla wykładowców i studentów pedagogiki, pracy socjalnej, ekonomii, polityki społecznej, nauk o zdrowiu oraz dla pracowników i wolontariuszy podmiotów działających w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej”.

https://cedewu.pl/Opieka-paliatywna-i-hospicyjna-w-ujeciu-spolecznym-i-ekonomicznym-p2171

Praca doktorska dr Anny Linki pt. „Kompetencja międzykulturowa pracowników służb społecznych” została wyróżniona przez Prezesa Rady Ministrów.

Praca doktorska dr Anny Linki pt. „Kompetencja międzykulturowa pracowników służb społecznych” została wyróżniona przez Prezesa Rady Ministrów.

Pani Doktor gratulujemy 🙂

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,Nagrody-Prezesa-Rady-Ministrow-za-dzialalnosc-naukowa-naukowo-techniczna-lub-art.html

Relacja z wernisażu wystawy „Studia – to nasza młodość”

Relacja z wernisażu wystawy „Studia – to nasza młodość”

Na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego w czwartek 5 lipca 2018 r. miał miejsce wernisaż wystawy fotograficznej pt. „Studia – to nasza młodość”. Wydarzeniu temu towarzyszył performens przygotowany przez studentów Instytutu Pedagogiki, podczas którego uczestnicy mogli spotkać się z personifikacjami literatury, muzyki oraz sztuk wizualnych, aby podzielić się tym doświadczeniem z innymi.

Zaprezentowane prace to efekt warsztatów prowadzonych przez dr Huberta Kupca ze studentami Animacji Kultury oraz Pedagogiki Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej. W zamierzeniu autorów ich dzieła prezentują wybrane aspekty tożsamości współczesnej młodzieży akademickiej, które mogą skłaniać do refleksji nad samorozwojem w okresie studiowania. Relację filmową opracowaną przez organizatorów można obejrzeć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=f6JOvzw13zY natomiast dołączoną fotorelację przygotowała mgr Iga Dyszyńska. Wszystkie prace młodych artystów można podziwiać w Instytucie Pedagogiki US w „Galerii na piętrze”.

Tekst: dr Hubert Kupiec – kurator wystawy

 

dr hab. Beata Bugajska, prof. US laureatką Zachodniopomorskiego Nobla

dr hab. Beata Bugajska, prof. US laureatką Zachodniopomorskiego Nobla

W gronie ośmiu naukowców z różnych dziedzin i uczelni, który otrzymali w dniu 24 czerwca 2018 roku Zachodniopomorskiego Nabla za osiągnięcia w 2017 znalazła się również dr hab. Beata Bugajska, prof US z Katedry Pedagogiki Społecznej. Nagrodę została przyznana za pracę naukową The ninth stage in the cycle of life – reflections on E.H. Erikson’s theory”, opublikowaną w międzynarodowym czasopiśmie „Ageing&Society”.