The Relationship Between Personality Traits and Coping Styles Among First-Time and Recurrent Prisoners in Poland

The Relationship Between Personality Traits and Coping Styles Among First-Time and Recurrent Prisoners in Poland

W dniu 14 stycznia 2020 ukazał się artykuł w czasopiśmie Frontiers in Psychology autorstwa dr Magdaleny Leszko z Instytutu Psychologi US oraz pracowników Katedry Pedagogiki Społecznej dr Anety Jarzębińskiej i dr Rafała Iwańskiego pt. The Relationship Between Personality Traits and Coping Styles Among First-Time and Recurrent Prisoners in Poland.