V  Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego

KOMITET ORGANIZACYJNY

Katedra Pedagogiki Społecznej
Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej „Empowerment”

PARTNERZY

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
Komenda Miejskiej Policji w Szczecinie, Schronisko dla Nieletnich w Szczecinie,
Koło Naukowe Pedagogów Opiekuńczych „Przyjaciele”, Koło Naukowe Młodych Pedagogów „Spolegliwi”,
Klub Studencki „Pralnia”

Program:

Poniedziałek – 8 kwietnia 2019 rok

godz. 10.00-11.45

Instytut Pedagogiki, sala 119

Warsztat „Wielowymiarowość problemów rodziny we współczesnej pracy socjalnej”
– mgr Alicja Szmeterowicz

Celem warsztatu jest wskazanie jak różnorodne problemy współczesnych rodzin są rozwiązywane oraz jak w tym procesie uczestniczą rodziny. Szczególnie ważne są metody aktywizujące, które mają doprowadzić rodzinę do samodzielności życiowej.

Wtorek – 9 kwietnia 2019 rok

godz. 13.00-15.00

Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPR w Szczecinie

Wizyta w  OIK MOPR – Kierownik Małgorzata Grochocka

Interwencja kryzysowa w systemie wsparcia  jednostki w kryzysie. Celem warsztatu jest zapoznanie studentów
z obszarem zadań i funkcji Ośrodka Interwencji  Kryzysowej wobec jednostki przeżywającej kryzys
w różnorodnym wymiarze.

9 kwietnia  2019 rok

godz.13.00-14.30

Instytut Pedagogiki, sala 203

Warsztaty z samoobrony dla studentów pracy socjalnej

Komenda Miejskiej Policji w Szczecinie

Środa – 10 kwietnia 2019 rok

Godz. 12.00 – 13.30.

Wykład „Pracownik socjalny – potrzebny od zaraz!” – dr Katarzyna Seredyńska

10 kwietnia 2019 rok

Godz.12.00-13.30

Instytut Pedagogiki, sala 203

Warsztaty „Interwencja kryzysowa. Niebieska Karta”

Warsztaty przeprowadzi pracownik Wydziału Spraw Społecznych UM Szczecin, członek zespołu interdyscyplinarnego do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

godz. 15.10-18.20

Wydział Humanistyczny, sala 108

Warsztaty „Oblicza pracy socjalnej”

Warsztaty dla studentów I roku Pedagogiki Specjalnej przygotowane i prowadzone przez studentów III roku Pracy Socjalnej

Czwartek – 11 kwietnia 2019 rok
godz. 9.00-12.00

Instytut Pedagogiki

Kiermasz wytworów i prac przedszkolaków, uczniów, seniorów, studentów.

Koło Naukowe Pedagogów Opiekuńczych „Przyjaciele” oraz Koło Naukowe Młodych Pedagogów „Spolegliwi”

11 kwietnia 2019 rok

Godz.11.30-13.00

Instytut Pedagogiki, sala 203

EmpowerGAME  

Konkurs wiedzy o pracy socjalnej- nauczyciele akademiccy kontra studenci pracy socjalnej

Koło Naukowe  Studentów Pracy Socjalnej „Empowerment”

11 kwietnia 2019 rok

godz.21.00

Klub Studencki Pralnia

Instytutowe Party. Impreza integracyjna dla nauczycieli akademickich i studentów

Piątek – 12 kwietnia 2019 rok

godz.8.30-12.00

Schronisko dla Nieletnich, ul. Modra 11

Warsztaty „Praca wychowawczo- socjalna z nieletnimi osadzonymi w Schronisku dla Nieletnich
i ich rodzinami- szansą na ich readaptację społeczną” – dyrektor Schroniska dla Nieletnich
dr Paweł Radziszewicz

Celem warsztatu jest pokazanie spectrum pracy wychowawczo- socjalnej z nieletnimi osadzonymi w Schronisku dla Nieletnich oraz ich rodzinami, aby stworzyć możliwości powrotu nieletnich do normalnego życia.