V  Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej

Opublikowane przez Rafał Iwański w dniu

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego

KOMITET ORGANIZACYJNY

Katedra Pedagogiki Społecznej
Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej „Empowerment”

PARTNERZY

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
Komenda Miejskiej Policji w Szczecinie, Schronisko dla Nieletnich w Szczecinie,
Koło Naukowe Pedagogów Opiekuńczych „Przyjaciele”, Koło Naukowe Młodych Pedagogów „Spolegliwi”,
Klub Studencki „Pralnia”

Program:

Poniedziałek – 8 kwietnia 2019 rok

godz. 10.00-11.45

Instytut Pedagogiki, sala 119

Warsztat „Wielowymiarowość problemów rodziny we współczesnej pracy socjalnej”
– mgr Alicja Szmeterowicz

Celem warsztatu jest wskazanie jak różnorodne problemy współczesnych rodzin są rozwiązywane oraz jak w tym procesie uczestniczą rodziny. Szczególnie ważne są metody aktywizujące, które mają doprowadzić rodzinę do samodzielności życiowej.

Wtorek – 9 kwietnia 2019 rok

godz. 13.00-15.00

Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPR w Szczecinie

Wizyta w  OIK MOPR – Kierownik Małgorzata Grochocka

Interwencja kryzysowa w systemie wsparcia  jednostki w kryzysie. Celem warsztatu jest zapoznanie studentów
z obszarem zadań i funkcji Ośrodka Interwencji  Kryzysowej wobec jednostki przeżywającej kryzys
w różnorodnym wymiarze.

9 kwietnia  2019 rok

godz.13.00-14.30

Instytut Pedagogiki, sala 203

Warsztaty z samoobrony dla studentów pracy socjalnej

Komenda Miejskiej Policji w Szczecinie

Środa – 10 kwietnia 2019 rok

Godz. 12.00 – 13.30.

Wykład „Pracownik socjalny – potrzebny od zaraz!” – dr Katarzyna Seredyńska

10 kwietnia 2019 rok

Godz.12.00-13.30

Instytut Pedagogiki, sala 203

Warsztaty „Interwencja kryzysowa. Niebieska Karta”

Warsztaty przeprowadzi pracownik Wydziału Spraw Społecznych UM Szczecin, członek zespołu interdyscyplinarnego do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

godz. 15.10-18.20

Wydział Humanistyczny, sala 108

Warsztaty „Oblicza pracy socjalnej”

Warsztaty dla studentów I roku Pedagogiki Specjalnej przygotowane i prowadzone przez studentów III roku Pracy Socjalnej

Czwartek – 11 kwietnia 2019 rok
godz. 9.00-12.00

Instytut Pedagogiki

Kiermasz wytworów i prac przedszkolaków, uczniów, seniorów, studentów.

Koło Naukowe Pedagogów Opiekuńczych „Przyjaciele” oraz Koło Naukowe Młodych Pedagogów „Spolegliwi”

11 kwietnia 2019 rok

Godz.11.30-13.00

Instytut Pedagogiki, sala 203

EmpowerGAME  

Konkurs wiedzy o pracy socjalnej- nauczyciele akademiccy kontra studenci pracy socjalnej

Koło Naukowe  Studentów Pracy Socjalnej „Empowerment”

11 kwietnia 2019 rok

godz.21.00

Klub Studencki Pralnia

Instytutowe Party. Impreza integracyjna dla nauczycieli akademickich i studentów

Piątek – 12 kwietnia 2019 rok

godz.8.30-12.00

Schronisko dla Nieletnich, ul. Modra 11

Warsztaty „Praca wychowawczo- socjalna z nieletnimi osadzonymi w Schronisku dla Nieletnich
i ich rodzinami- szansą na ich readaptację społeczną” – dyrektor Schroniska dla Nieletnich
dr Paweł Radziszewicz

Celem warsztatu jest pokazanie spectrum pracy wychowawczo- socjalnej z nieletnimi osadzonymi w Schronisku dla Nieletnich oraz ich rodzinami, aby stworzyć możliwości powrotu nieletnich do normalnego życia.

Kategorie: Aktualności