Seminarium i warsztaty szkoleniowe dla pracowników socjalnych i organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia osób zależnych i ich opiekunów.

Seminarium i warsztaty szkoleniowe dla pracowników socjalnych i organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia osób zależnych i ich opiekunów.

W dniu 29 października 2018 pracownicy Katedry Pedagogiki Społecznej wzięli udział w seminarium i warsztatach szkoleniowych dla pracowników socjalnych i organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia osób zależnych i ich opiekunów.

Program szkolenia i warsztatów:

  1. Zabezpieczenie socjalne osób niesamodzielnych i ich opiekunów – dr Ilona Kość
  2. Polityka społeczna gmin w zakresie wsparcia osób zależnych i ich opiekunów – dr Rafał Iwański
  3. Wolontariat jako jedna z form wsparcia opiekunów nieformalnych – dr Edyta Sielicka
  4. System zabezpieczania potrzeb niesamodzielnych osób starszych – stan obecny i perspektywa do 2050 roku – dr Aleksandra Sander
  • Elementy opieki nad osobą niesamodzielną – Przemysław Budziński
  • Wsparcie emocjonalne i psychiczne opiekunów nieprofesjonalnych w zakresie opieki u kresu życia – dr Edyta Sielicka
  • Starość też mnie to czeka – zajęcia z symulatorem starości – Klaudia Piotrowska