Relacja z wernisażu wystawy „Studia – to nasza młodość”

Relacja z wernisażu wystawy „Studia – to nasza młodość”

Na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego w czwartek 5 lipca 2018 r. miał miejsce wernisaż wystawy fotograficznej pt. „Studia – to nasza młodość”. Wydarzeniu temu towarzyszył performens przygotowany przez studentów Instytutu Pedagogiki, podczas którego uczestnicy mogli spotkać się z personifikacjami literatury, muzyki oraz sztuk wizualnych, aby podzielić się tym doświadczeniem z innymi.

Zaprezentowane prace to efekt warsztatów prowadzonych przez dr Huberta Kupca ze studentami Animacji Kultury oraz Pedagogiki Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej. W zamierzeniu autorów ich dzieła prezentują wybrane aspekty tożsamości współczesnej młodzieży akademickiej, które mogą skłaniać do refleksji nad samorozwojem w okresie studiowania. Relację filmową opracowaną przez organizatorów można obejrzeć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=f6JOvzw13zY natomiast dołączoną fotorelację przygotowała mgr Iga Dyszyńska. Wszystkie prace młodych artystów można podziwiać w Instytucie Pedagogiki US w „Galerii na piętrze”.

Tekst: dr Hubert Kupiec – kurator wystawy