dr hab. Beata Bugajska, prof. US laureatką Zachodniopomorskiego Nobla

dr hab. Beata Bugajska, prof. US laureatką Zachodniopomorskiego Nobla

W gronie ośmiu naukowców z różnych dziedzin i uczelni, który otrzymali w dniu 24 czerwca 2018 roku Zachodniopomorskiego Nabla za osiągnięcia w 2017 znalazła się również dr hab. Beata Bugajska, prof US z Katedry Pedagogiki Społecznej. Nagrodę została przyznana za pracę naukową The ninth stage in the cycle of life – reflections on E.H. Erikson’s theory”, opublikowaną w międzynarodowym czasopiśmie „Ageing&Society”.