KOŁO NAUKOWE WOLONTARIATU STUDENCKIEGO

KOŁO NAUKOWE WOLONTARIATU STUDENCKIEGO

Jesteśmy studentami, którzy swój czas poświęcają innym

Działając rozwijamy swoje zainteresowania i zdobywamy doświadczenie

Opiekunem naukowym Koła Wolontariatu jest Pani prof. dr hab. Barbara Kromolicka

TROCHĘ HISTORII…

Koło Wolontariatu Studenckiego powstało w 1998 roku z inicjatywy studentów Pedagogiki. Tym samym jest jednym z najdłużej działających kół naukowych na Uniwersytecie Szczecińskim.

O początkach i kolejnych latach działalności Profesor Barbara Kromolicka pisze:

„(…) W początkach swej działalności koło postanowiło zorganizować pomoc dzieciom tworzac świetlicę środowiskową w jednej z dzielnic Szczecina. Świetlica funkcjonowała przez sześć dni w tygodniu od godziny 15.00-19.00. Program pracy zawierał: pomoc w odrabianiu lekcji – wyrównywanie braków w tym zakresie, posiłek oraz zorganizowane gry i zabawy. Pierwsi, chętni wolontariusze, głównie studenci pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej (w liczbie 30 osób) podzieleni byli na dwie grupy działania. Jedna grupa pełniła dyżury, pracując z dziećmi, druga, (mniejsza grupa) zajmowała się pozyskiwaniem sponsorów dla idei świetlicy w środowisku jej funkcjonowania. W efekcie pracy tej grupy można było wyposażyć lokal świetlicy w niezbędny sprzęt i pomoce, a także, co bardzo ważne, zorganizować dzieciom skromny posiłek.”

(Źródło: B. Kromolicka, Czyniący dobro- Działalność Koła Wolontariatu Studenckiego przy Instytucie Pedagogiki w Szczecinie, [w] „Pedagogika Społeczna” nr 2, Warszawa 2001, s. 69-70)

Jednym z głównych zadań, jakie postawili sobie członkowie koło, jest promowanie idei wolontariatu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

JAK DZIAŁAMY?

  • Wspieramy świetlice środowiskowe – Skolwin, Śródmieście
  • Tworzymy bazę wolontariatu – stajemy się pośrednikami między gotowymi do pracy wolontariuszami a osobami potrzebującymi pomocy
  • Angażujemy się w wydarzenia lokalne typu festyny i pikniki
  • Organizujemy warsztaty wzbogacające pracę wolontariusza
  • Promujemy ideę wolontariatu

KONTAKT

knwolonatriat@whus.pl

Jeżeli zastanawiacie się nad wolontariatem, macie pytania, wątpliwości, chcecie dowiedzieć się więcej przyłączcie się do nas. Zorganizujemy warsztat, który dotyczy podstawowej wiedzy o wolontariacie, pozwala zastanowić się nad jego ideą i problemami, podzielić wiedzą, doświadczeniem, podyskutować.

Pomagamy w wyborze miejsca i formy wolontariatu. W czasie trwania pracy jesteśmy obok. Poza wsparciem innych wolontariuszy można liczyć na kolejne warsztaty i szkolenia, które pozwolą na rozwój i doskonalenie pracy wolontariusza.