TRENING KOMPETENCJI MIĘDZYKULTUROWYCH

TRENING KOMPETENCJI MIĘDZYKULTUROWYCH

TERMIN: 26-27 MAJA
MIEJSCE: Instytut Pedagogiki US, sala 203
CZAS TRWANIA: godz. 9.00- 14.00
OPIS WARSZTATÓW: http://www.miedzyinnymi.org.pl/dla-uc…/koncepcja-warsztatow/
DLACZEGO WARTO WZIĄĆ W NICH UDZIAŁ:
– Uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia z kompetencji międzykulturowych, co stanowi atut przy poszukiwaniu praktyk lub pracy.
– Warsztaty będą prowadzone doświadczone trenerki z organizacji „Między Innymi”, mające szerokie doświadczenie w pracy z cudzoziemcami w Polsce i za granicą ( m.in. w podczas projektów humanitarnych w Afryce), współpracujące z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP,
-Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne,
– Jest to ciekawa forma zdobywania wiedzy. Uczestniczki warsztatów z ubiegłych lat pisały o tym doświadczeniu następująco:
Trening Prowadzony był przez wysokiej klasy specjalistki mające doświadczenie w pracy z obcokrajowcami zarówno w Polsce jak i za granicą. Uczestnictwo w warsztatach to niesamowite doświadczenie edukacyjne. Zamiast siedzenia w ławkach i słuchania wykładowcy, miałyśmy możliwość uczestniczenia w interaktywnych zajęciach, bazujących na metodach pracy wykorzystywanych w edukacji poza — formalnej. Taki typ uczenia pozwolił nam w pełni uczestniczyć w zajęciach, być aktywnymi, uczyć się przez doświadczenia, móc od razu zastosować nowo zdobywane kompetencje i konkretne umiejętności. Metodami wykorzystanymi podczas warsztatów były: dyskusje, uczestnictwo w grach symulacyjnych, praca w małych grupach, interaktywne mini-prezentacje, odgrywanie ról, analiza studiów przypadków oraz fragmentów filmów Źródło:
http://pracasocjalna2.blog.pl/dzialania-studentow/
ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W WARSZTATACH NALEŻY PRZESŁAĆ DO DNIA 13.05.2017 ( piątek) na maila: linka.anna@gmail.com