IV Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej

IV Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej

IV Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej odbył się w dniach 16 – 22 kwietnia 2018 r. Pracownicy Katedry Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego wraz ze studentami Pracy socjalnej po raz trzeci przyłączyli się do wydarzenia organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej. Tegoroczny Tydzień przebiegał pod hasłem „W stronę człowieka” i to hasło towarzyszyło Nam w trakcie podejmowanych aktywności, a działo się naprawdę wiele. 

Rozpoczęliśmy warsztatami pod hasłem „Social Life”, w których wzięli udział studenci I roku Pedagogiki Specjalnej. „Socjal Life”, czyli pokoje pracy socjalnej, to pięć niezależnych pomieszczeń, w których poruszane były zagadnienia z obszaru pracy socjalnej: starość, uchodźctwo, narkomania, bezdomność, niepełnosprawność.

We wtorek w Instytucie Pedagogiki gościli pracownicy socjalni, którzy poprowadzili dla studentów warsztaty: „Stop przemocy, czyli o trudnej pracy z rodzinami dotkniętymi problemem przemocy wewnątrzrodzinnej” oraz „Asystentura rodziny – różne ma imię, czyli o wielorakości ról asystenta rodziny w systemie pomocy rodzinie i dziecku.” Tego dnia odbyły się też warsztaty „SOS dla Rodziny” prowadzone przez terapeutę oraz kurs pierwszej pomocy zrealizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną. Studenci licznie uczestniczyli w tych wydarzeniach, a nie bez znaczenia był z pewnością fakt, iż zostały one poprowadzone przez praktyków. Przez cały dzień można też było nabyć wytwory i prace studentów, uczniów i przedszkolaków na specjalnie zorganizowanym kiermaszu, z którego całkowity dochód został przeznaczony na rzecz Domu Samotnych Matek i Dzieci w Policach.

Środa to kolejny dzień, w którym „królowały” warsztaty prowadzone przez praktyków: „Relacja w resocjalizacji”, „Porozumiewanie bez przemocy” oraz „Ku/dla i przez człowieka, czyli sztuka efektywnego pomagania” – których dodatkową wartością było to, iż odbyły się one w Specjalistyczno-Opiekuńczej Placówce Wsparcia Dziennego Caritas przy Zgromadzeniu Sióstr Uczennic Krzyża „Nasza Pasterzówka”.

W czwartek odbyła się niezwykle zacięta rywalizacja pomiędzy nauczycielami akademickimi i studentami pracy socjalnej, którzy już po raz drugi zmierzyli się w trakcie „Empowergame”, czyli potyczkach akademickich z przymrużeniem oka. Wynik końcowy był korzystny dla nauczycieli, ale wysunęli się na prowadzenie dopiero w ostatniej, strategicznie przeprowadzonej, konkurencji. Po południu w Areszcie Śledczym w Szczecinie odbyło się „Święto Wiosny”, zorganizowane dla pozbawionych wolności i ich rodzin, którego głównym celem było podtrzymywanie więzi z bliskimi.

Piątek to kolejne warsztaty z pracownikami socjalnymi „Fenomen projektu socjalnego, czyli aktywna droga modernizacji biegu życia człowieka” zorganizowane dla studentów oraz „SocjalExpress” – gra miejska. Do gry zostali zaproszeni uczniowie II klasy Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Szczecinie. Celem gry miejskiej, która odbyła się na ulicach Szczecina, było oczywiście przybliżenie zagadnień z zakresu pracy socjalnej. Uczniowie w trakcie jej trwania musieli zlokalizować na terenie miasta kilka „stacji”, w których mieli do wykonania określone zadania.

A zatem „działo się, oj działo” i „ja tam byłem …” Na kolejny, intensywny z całą pewnością, Tydzień Pracy Socjalnej zapraszamy już za rok .