Centrum Młodzieżowe PRZYSTAŃ

Centrum Młodzieżowe PRZYSTAŃ

Doktorantki z Katedry Pedagogiki Społecznej  Uniwersytetu Szczecińskiego, mgr Barbara Chojnacka oraz mgr Monika Zięciak założyły Fundacje „Akcja Serducho”. Celem nowej inicjatywy jest wspieranie w rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, środowisk zagrożonych wykluczeniem i patologią społeczną miasta Szczecin.

„Pragniemy wspierać młodzież w rozwoju ich zainteresowań, talentów oferując szeroką gamę zajęć twórczych ale także chciałybyśmy towarzyszyć im w zmaganiach związanych z realizacją obowiązku szkolnego. Planujemy pokazać Naszym podopiecznym jak najwięcej wartościowych form spędzania czasu wolnego i angażować przy tym ich rodziny. Ważnym celem są też dla Nas działania profilaktyczne, dlatego już od kwietnia ruszamy z cyklem warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych” B. Chojnacka, M Zięciak.

Działamy w Centrum Młodzieżowym PRZYSTAŃ ul. Jana Pawła II 27

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy tak jak my pragną nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Każda pomoc jest dla Nas bardzo cenna.

Zachęcamy też do śledzenia Naszych działań na stronie Facebook:

https://web.facebook.com/Akcja-Serducho-1615710775391633/