Kompetencja międzykulturowa pracowników służb społecznych – książka dr Anny Linki

Kompetencja międzykulturowa pracowników służb społecznych – książka dr Anny Linki

Z recenzji wydawniczej Prof. Mirosława Sobeckiego – „Przedstawiona do zaopiniowania praca jest znakomitym przykładem konsekwentnej i owocnej realizacji ambitnego przedsięwzięcia badawczego. Całą książkę czyta się z przyjemnością. Dotyczy to zarówno erudycyjnej części teoretycznej, w której przekonywująco i wyczerpująco Autorka prezentuje tło prowadzonych badań, jak też samej prezentacji wyników badań (…). Anna Linka po przywołaniu różnych […]

The Relationship Between Personality Traits and Coping Styles Among First-Time and Recurrent Prisoners in Poland

The Relationship Between Personality Traits and Coping Styles Among First-Time and Recurrent Prisoners in Poland

W dniu 14 stycznia 2020 ukazał się artykuł w czasopiśmie Frontiers in Psychology autorstwa dr Magdaleny Leszko z Instytutu Psychologi US oraz pracowników Katedry Pedagogiki Społecznej dr Anety Jarzębińskiej i dr Rafała Iwańskiego pt. The Relationship Between Personality Traits and Coping Styles Among First-Time and Recurrent Prisoners in Poland.

Spotkania szkoleniowo-konsultacyjne z zakresu podstaw opieki nad osobą niesamodzielną

W dniach 18.11, 19.11, 26.11 i 9.12 w godzinach godz. 16:00-18:00 odbywać się będą w Instytucie Pedagogiki US ul. Ogińskiego 16-17 w pokoju 214 spotkania szkoleniowo-konsultacyjne z zakresu podstaw opieki nad osobą niesamodzielną. Udział w spotkaniach mogą wziąć osoby zaangażowane w wolontariat opiekuńczy lub opiekunowie nieprofesjonalni, którzy udzielają wsparcia osobie zależnej. Spotkania poprowadzi Pan Przemysław […]

V  Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego KOMITET ORGANIZACYJNY Katedra Pedagogiki Społecznej Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej „Empowerment” PARTNERZY Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Komenda Miejskiej Policji w Szczecinie, Schronisko dla Nieletnich w Szczecinie, Koło Naukowe Pedagogów Opiekuńczych „Przyjaciele”, Koło Naukowe Młodych Pedagogów „Spolegliwi”, Klub Studencki „Pralnia” Program: Poniedziałek – 8 kwietnia […]

Tożsamość nieletnich a motywacja do zmiany – książka dra Huberta Kupca

Celem przygotowanej monografii jest diagnoza i analiza zależności pomiędzy stopniem rozwoju tożsamości dewiacyjnej nieletnich a poziomem ich motywacji do jej zmiany przez samodoskonalenie. Starano się przy tym, aby wnioski wynikające zarówno z analizy literatury przedmiotu, jak i przeprowadzonych badań służyły wzbogaceniu refleksji o znaczeniu obu zjawisk i występujących między nimi zależności, która byłaby przydatna w […]

Seminarium i warsztaty szkoleniowe dla pracowników socjalnych i organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia osób zależnych i ich opiekunów.

Seminarium i warsztaty szkoleniowe dla pracowników socjalnych i organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia osób zależnych i ich opiekunów.

W dniu 29 października 2018 pracownicy Katedry Pedagogiki Społecznej wzięli udział w seminarium i warsztatach szkoleniowych dla pracowników socjalnych i organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia osób zależnych i ich opiekunów. Program szkolenia i warsztatów: Zabezpieczenie socjalne osób niesamodzielnych i ich opiekunów – dr Ilona Kość Polityka społeczna gmin w zakresie wsparcia osób zależnych i ich opiekunów […]

Opieka paliatywna i hospicyjna w ujęciu społecznym i ekonomicznym

Kolejna ważna publikacja w Katedrze Pedagogiki Społecznej! 📚 „Opieka paliatywna i hospicyjna w ujęciu społecznym i ekonomicznym” autorstwa dra Rafała Iwańskiego, dr Edyty Sielickiej oraz dr Anety Jarzębińskiej. Mądra opieka nad pacjentem umierającym to taka, w której dba się o jakość i pełnię jego życia aż po kres. To opieka, której formę dobiera się w sposób […]

Praca doktorska dr Anny Linki pt. „Kompetencja międzykulturowa pracowników służb społecznych” została wyróżniona przez Prezesa Rady Ministrów.

Praca doktorska dr Anny Linki pt. „Kompetencja międzykulturowa pracowników służb społecznych” została wyróżniona przez Prezesa Rady Ministrów. Pani Doktor gratulujemy 🙂 https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,Nagrody-Prezesa-Rady-Ministrow-za-dzialalnosc-naukowa-naukowo-techniczna-lub-art.html